JOB OG UDDANNELSE

Har du lyst til at arbejde eller tage en uddannelse på GAIA Museum Outsider Art

GAIA Museum iværksætter jobmuligheder for mennesker med særlige behov. I øjeblikket er der omkring 50 unge og voksne, som arbejder i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud i museets café, rammeværksted, butik, kreative værksteder, medieafdeling eller serviceteams og udehold.


Herudover har man på GAIA Museum mulighed for at gennemgå et uddannelsesforløb inden for forskellige fagdiscipliner, f.eks. i køkkenarbejde, vareproduktion, rengøring og service.


Læs også mere om GAIA Akademi, som er en 3-årig særligt tilrettelagt kunstuddannelse for unge med særlige behov.

Se en film om GAIA Museum som arbejdsplads